Reklamowe24
Ponad 10 000 produktów reklamowych
Bezpłatna wizualizacja
ikona telefon tel. 42pokaż
ikona koperta biuro@pokaż

Nowy konkurs od Reklamowe24!

Nowy konkurs od Reklamowe24!
W ostatnim czasie nasz facebookowy Fan Page osiągnął liczbę ponad 1000 fanów. Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny Konkurs! Do wygrania nasze gadżety reklamowe! :)
Zapraszamy na nasz facebookowy Fan Page, na którym prowadzimy Konkurs oraz zbieramy odpowiedzi :)

Regulamin konkursu:

1. Postanowienia ogólne:
a) Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma Daicon Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Okoniowa 9/66 (określana dalej jako „Organizator”).
b) Konkurs organizowany jest na Fan Page’u „Reklamowe24”, na portalu Facebook – www.facebook.com/reklamowe24.
c) Konkurs trwa od 20.12.2017 do 27.12.2017 włącznie.

2. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
a) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która nie jest pracownikiem firmy Daicon z o.o. Sp. k.
b) Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu, w tym pełnoletność i stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski
  • Dokończenie zdania „Najlepszy gadżet reklamowy to taki, który....” w komentarzu pod postem konkursowym.
  • Wyrażenie zgody na opublikowanie odpowiedzi konkursowej na Fan Page’u facebookowym (https://web.facebook.com/reklamowe24/) oraz na stronie Organizatora Konkursu. (https://gadzety-reklamowe.com/).
  • Akceptacja Regulaminu Konkursu
3. Nagrody
a) W Konkursie zostanie nagrodzona jedna, najlepsza odpowiedź.
b) Zwycięzce (określany dalej jako „Laureat”) – autora najlepszej odpowiedzi, wyłoni Komisja Konkursowa w postaci Zarządu firmy Daicon z o.o. Sp. k.
c) Nagrodą w Konkursie są gadżety reklamowe firmy Reklamowe24.
d) Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na Fan Page’u facebookowym Organizatora.
e) W celu otrzymania nagrody Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na fanpage’u dane potrzebne do przesłania nagrody. Laureat ma na to 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursowych. W przypadku nieprzesłania przez Laureata danych we wskazanym powyżej terminie Laureat traci prawo do nagrody. Pozostaje ona wówczas w wyłącznej dyspozycji Organizatora.
f) Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora.

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu
a) Warunkiem odebrania nagrody konkursowej jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego.
b) Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na     przetwarzanie  podanych  przez  niego  danych  osobowych  przez Organizatora.  Dane będą     przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

5. Postanowienia końcowe
a) Organizator  ma  prawo  do  zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu.  Dotyczy  to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.