Privacy & policy - Reklamowe24
Na skróty

Zasady administracji danymi użytkowników Reklamowe24

1. Kim jesteśmy, jak się z nami skontaktować

Administratorem Danych Osobowych jest:
Reklamowe24 Maciejewski Niewiadomski sp.k ul. Zgierska 249A 91-495 Łódź, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000541910, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7262552678, REGON: 100285554,

Adres korespondencyjny:
Reklamowe24 Maciejewski Niewiadomski Sp. K.
Ul. Zgierska 249A
91-495 Łódź
Adres mailowy: rodo@reklamowe24.pl

2. W jakim celu przetwarzamy pańtwa dane?

Jako Administrator Danych Osobowych informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zapewnienia kompleksowej obsługi handlowej tj. kontaktu z klientem, przesyłania ofert handlowych, realizacji zamówień, obsługi posprzedażowej
 • wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz obsługi księgowej
 • działania marketingu bezpośredniego

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas po otrzymaniu od Państwa zgody na do momentu zakończenia współpracy lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nasza firma przetwarza dane w oparciu o wdrożoną politykę bezpieczeństwa zgodną z obecnymi przepisami dotyczącymi danych osobowych.

3. Jakie dane zbieramy?

Dane niezbędne do zapewnienia kompleksowej obsługi handlowej to:

 • imiona i nazwisko
 • adres email
 • numer telefonu
 • data urodzenia
 • adres korespondencyjny

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie może uniemożliwić nam obsługi i realizacji zamówień.

4. Komu przekazujemy państwa dane?

Dane osobowe przekazywane są tylko w uzasadnionych przypadkach i jedynie do podmiotów, z którymi Podpisaliśmy stosowne umowy.

W szczególności są to podmioty:

 • informatyczne
 • kadrowo-księgowe
 • podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji kampanii marketingowych
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz
 • odmioty nabywające wierzytelności (w celu obrony naszych roszczeń z tytułu umowy)

Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

5. Jakie mają pańtwo prawa?

Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • zmiany w przetwarzanych przez nas danych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Stosowny wniosek należy złożyć do Administratora Danych Osobowych:

Adres korespondencyjny:
Reklamowe24 Maciejewski Niewiadomski Sp. K.
Ul. Zgierska 249A
91-495 Łódź
Adres mailowy: rodo@reklamowe24.pl

Polityka prywatności na stronach WWW i polityka cookies

Aby pobrać plik kliknij tutaj.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla wybranych przeglądarek internetowych:

Aby poprawnie odczytać plik z regulaminem, niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader.