Oznaczenia i certyfikaty jakości - Reklamowe24

Oznaczenia i certyfikaty jakości

Oznaczenia i certyfikaty jakości przedstawione poniżej dotyczą tematyki bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska. Oznaczają normy jakości, które spełnia producent oraz charakteryzują zagrożenia, które musi wyeliminować. Oznaczenia informują, że dany produkt jest zgodny z dyrektywami, wytycznymi UE.

Oznakowanie CE

Certyfikat CE (Conformité Européenne) informuje, że produkt nim oznaczony spełnia wymogi prawne Unii Europejskiej i umożliwia wolny przepływ tego towaru na rynku europejskim. Czyli innymi słowy jest dopuszczony do sprzedaży na terenie UE. Produkty posiadające ten znak są zgodne z wymogami dotyczącymi ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz innymi dyrektywami z nim związanymi.

Aby uzyskać certyfikat CE producent musi wykonać szereg badań i analiz oraz poddać produkt procedurą oceny zgodności. Wszystkie te Działania muszą być udokumentowane. Certyfikat CE tyczy się wszystkich artykułów reklamowych z naszej oferty.

Dyrektywa WEEE

Dyrektywa WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) dotyczy utylizacji produktów elektronicznych i elektrycznych. Wynika on z przyjętej w 2003 roku dyrektywy Unii Europejskiej. Celem tejże dyrektywy jest ochrona środowiska przed negatywnym wpływem odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Chodzi tu przede wszystkim o urządzenia gospodarstwa domowego, urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne, wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne, urządzenia oświetleniowe itp. Dyrektywa ta przenosi odpowiedzialność za recycling odpadów na producentów oraz dostawców produktów podlegających tej dyrektywie. Dotyczy to zarówno firm produkujących sprzęt elektroniczny pod swoją marką jak i importerów sprowadzających tego typu produkty na teren UE.

Okres przydatności po otwarciu

Okres przydatności po otwarciu (period-after-opening symbol lub PAO) to oznakowanie zgodnie z dyrektywą unijną dotyczącą kosmetyków (The EU Cosmetics Directive). Informuje użytkownika jak długo po otwarciu kosmetyku może on być stosowany zachowując swoje właściwości i nie szkodzić. Symbol ten składa się z otwartej tuby oraz liczby miesięcy, podczas których należy używać dany produkt.

Unia europejska na produktach, których trwałość jest co najmniej 30 miesięcy, nie wymaga stosowanie na opakowaniach informacji „Najlepiej zużyć przed ...[data ważności]". W zamian za to opakowanie musi być oznakowanie symbolem PAO. Ważność określa się wpisują liczbę miesięcy po których następuje symbol „M" np. 6M, 12M, 36M itp.

Wszelkie kosmetyki reklamowe, które znajdują się w naszej ofercie posiadają symbol PAO.

Food Contact

To oznaczenie informuje użytkownika o tym, że wykorzystywany przez niego produkt może mieć kontakt z żywnością oraz produktami spożywczymi. Tyczy się to m.in. wszelkiego rodzaju pojemników na żywność (np. słodycze reklamowe, pojemniki na leki), butelek, bidonów reklamowych, sztućców (zawartość np. zestawów piknikowych ) itp.

Jest ono ściśle powiązany z europejskim rozporządzeniem WE 1935/2004. Rozporządzenie to zawiera szereg wytycznych dotyczących sposobu produkcji, składu materiałów zastosowanych przy wytworzeniu danego artykułu oraz dodatkowych norm jakie musi spełniać dany produkt.

Widząc oznakowanie Food Contact na naszych produktach możesz być pewien, że są one bezpieczne.

Dyrektywa RoHS

Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) podobnie jak WEEE dotyczy redukcji niebezpiecznych substancji zawartych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, które przenikają do środowiska. W odróżnieniu od WEEE dyrektywa RoHS ma za zadanie ograniczać wprowadzanie substancji niebezpiecznych na etapie produkcji. Chodzi tu o substancje takie jak: kadm, ołów, polibromowany bifenyl i polibromowany eter fenylowy, rtęć oraz sześciowartościowy chrom. Dyrektywa określa maksymalną ilość tych substancji zawartą w materiałach, z których produkuję się urządzenia.

Wszystkie gadżety elektroniczne zawarte w naszej ofercie są zgodne z tą dyrektywą i nie zawierają substancji szkodliwych.

CADM

Dyrektywa 91/338/EEC (CADM) określa normy zawartości Kadmu w produktach dopuszczonych do obrotu na terenie UE. Ogranicza ona wykorzystanie kadmu w produkcji ze względu na jego wysoką toksyczność. Normy zawartości nie powinny przekraczać 0,01% (100ppm) masy niezależnie od zastosowania. Dyrektywa zakazuje również wprowadzania do obrotu na terenie UE produktów zawierających kadm, a wykorzystywanych w produkcji żywności, sprzętu AGD, mebli, wyrobów sanitarnych, odzieży, jak również w rolnictwie czy branży drukarskiej.

Gadżety reklamowe, oferowane na naszych stronach przed dopuszczeniem do obrotu przechodzą badania na zawartość tego pierwiastka i przez to mogą byś bez obaw wykorzystywane w różnych dziedzinach w zależności od przeznaczenia.