Reklamowe24
Ponad 10 000 produktów reklamowych
Bezpłatna wizualizacja
ikona telefon tel. 42pokaż
ikona koperta biuro@pokaż

Odpoczywaj i wygrywaj!

Odpoczywaj i wygrywaj!
Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi odpoczynek, relaks i przygody :)
Reklamowe24 zaprasza do wspólnej zabawy z nagrodami!

Zabierz na urlop naszą piłkę, zrób sobie z nią zdjęcie i wygraj zestaw super upominków. Nagrodzimy 10 najfajniejszych fotografii! 


Na Wasze wakacyjne fotki czekamy do końca sierpnia. Zdjęcia wysyłajcie na adres biuro@reklamowe24.pl wpisując w tytule maila „Wakacyjna fotka”, a w treści swoje dane kontaktowe :)

Do zobaczenia!


Regulamin konkursu:

1. Postanowienia ogólne:

a) Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wakacyjna fotka”

b) Organizatorem konkursu jest firma Reklamowe24 ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź

c) Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie w dniach 1.07-31.08.2017 r.

2. Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

a) Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.Nie jest pracownikiem firmy Reklamowe24.Nie jest członkiem rodziny żadnego z pracowników firmy Reklamowe24.

b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • Wysłanie na adres biuro@reklamowe24.pl wakacyjnego zdjęcia, na którym będzie widoczny Uczestnik Konkursu wraz z piłką– gadżetem od firmy Reklamowe24 do dnia 31.08.2017 r.
  • Zatytułowanie wiadomości „Wakacyjna fotka” oraz wpisanie w treści maila danych kontaktowych Uczestnika
  • Wyrażenie zgody na publikację pracy konkursowej na profilu Facebookowym (https://web.facebook.com/reklamowe24/) oraz na stronie (https://gadzety-reklamowe.com/) Organizatora Konkursu. 

3. Nagrody

 a) W Konkursie „Wakacyjna fotka” nagrodzone zostanie 10 najlepszych zdjęć

b) Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa, w postaci Zarządu firmy Reklamowe24.

c) Nagrodą w konkursie będzie 10 nagród rzeczowych. Przedmioty pozostają niespodzianką. 

d) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Facebooku Organizatora 1 września 2017 roku. 

e) Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.

f) Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora, na adres wskazany przez Laureatów. 

4. Dane osobowe Uczestników Konkursu:

a) Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

b) Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. 

5. Postanowienia końcowe

a) Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.