Reklamowe24

Gadżety reklamowe

Napisz do nas:

ZASADY ADMINISTRACJI DANYMI UŻYTKOWNIKÓW DAICON

1. KIM JESTEŚMY, JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Danych Osobowych jest:
DAICON Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Okoniowa 9/66, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000541910, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7262552678, REGON: 100285554,

Adres korespondencyjny:
DAICON Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Okoniowa 9/66
91-498 Łódź
Adres mailowy: rodo@daicon.pl

2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Jako Administrator Danych Osobowych informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Państwa dane osobowe będą  przetwarzane w celu:

 • zapewnienia kompleksowej obsługi handlowej tj. kontaktu z klientem, przesyłania ofert handlowych, realizacji zamówień, obsługi posprzedażowej
 • wykonywanie ciążących na nas obowiązków prawnych, jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz obsługi księgowej
 • działania marketingu bezpośredniego

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas po otrzymaniu od Państwa zgody na do momentu zakończenia współpracy lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Nasza firma przetwarza dane w oparciu o wdrożoną politykę bezpieczeństwa zgodną z obecnymi przepisami dotyczącymi danych osobowych.

3. JAKIE DANE ZBIERAMY?

Dane niezbędne do zapewnienia kompleksowej obsługi handlowej to:

 • imiona i nazwisko
 • adres email
 • numer telefonu
 • data urodzenia
 • adres korespondencyjny

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niepodanie może uniemożliwić nam obsługi i realizacji zamówień.

4. KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe przekazywane są tylko w uzasadnionych przypadkach i jedynie do podmiotów, z którymi Podpisaliśmy stosowne umowy.

W szczególności są to podmioty:

 • informatyczne
 • kadrowo-księgowe
 • podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych usług lub organizacji kampanii marketingowych
 • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
 • podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu np. dokonania zwrotów na Państwa rzecz
 • odmioty nabywające wierzytelności (w celu obrony naszych roszczeń z tytułu umowy)

Nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowych.

5. JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy Państwu możliwość:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • zmiany w przetwarzanych przez nas danych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Stosowny wniosek należy złożyć do Administratora Danych Osobowych:

Adres korespondencyjny:
DAICON Sp. z o.o. Sp. k.
ul.Okoniowa 9/66
91-498 Łódź
Adres mailowy: rodo@daicon.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONACH WWW I POLITYKA COOKIES

Aby pobrać plik kliknij tutaj.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla wybranych przeglądarek internetowych:

 Aby poprawnie odczytać plik z regulaminem, niezbędny jest bezpłatny program Adobe Reader.

line
Serwis używa plików cookie zgodnie z warunkami polityki prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
×