4 grzechy główne biznesmenów. Dlaczego firmy nie odnoszą sukcesu?

Funkcjonowanie firmy na rynku jest składową wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Przedsiębiorcy analizując ogólne tendencje i zmieniające się trendy biznesowe powinni podjąć szereg działań zmierzających do osiągnięcia sukcesu. Zaniechanie ważnych kwestii promocyjnych i marketingowych, może skutkować szybkim upadkiem biznesu.

Przedstawiamy najczęstsze błędy, które popełniają przedsiębiorcy na początku działalności biznesowej.

Zaniechanie dokładnej analizy rynkowej

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy dokładnie przeanalizować rynek i określić do jakiej grupy klientów będzie kierowany przekaz promocyjny. Głównymi zadaniami firmy jest ustalenie charakterystyki, preferencji klientów oraz nawyków i czynników społecznych, które oddziałują na grupę docelową. Brak precyzyjnego ukierunkowania przekazu, może spowodować, że firma dokona nieprawidłowego wyboru narzędzi marketingowych, akcje promocyjne nie spełnią swojego zadania, a przedsiębiorca roztrwoni środki finansowe na nieskuteczne działania. Odpowiednia strategia pozwoli pozyskać klientów, dzięki przeanalizowaniu rynkowych trendów i obserwacji otoczenia.

Ignorowanie konkurencji i oferta, która się powiela

Analiza rynkowa nie powinna ograniczać się wyłącznie do określenia charakterystyki potencjalnych klientów. Istotnym czynnikiem jest również sprawdzenie konkurencji i jej wpływu na konkretny sektor biznesowy. Firma nie powinna ignorować działań i znaczenia biznesowego kontrpartnerów, aby w przyszłości zyskać przewagę rynkową. Podstawowymi elementami analizy powinny być: mocne i słabe strony, kanały sprzedaży, grupa docelowa oraz działania promocyjne.
Najistotniejszym elementem analizy jest zwrócenie uwagi na produkty i usługi proponowane przez inne firmy. Wielu przedsiębiorców ponosi porażkę biznesową, próbując wprowadzić ofertę na nasycony rynek. Wówczas produkty lub usługi nie zostaną zauważone przez potencjalnych klientów, a działalność doświadczy wizerunkowego, promocyjnego i finansowego niepowodzenia.

Brak szerokich działań promocyjnych

Innowacyjny produkt wprowadzony na rynek, nie oznacza automatycznego sukcesu. Przedsiębiorcy powinni zadbać o to, żeby firma była aktywna marketingowo i widoczna na rynku. Pierwszy kontakt powinien stanowić perspektywę nawiązania współpracy biznesowej, dlatego klienci muszą zapamiętać firmę jako specjalistę w branży. Sprawdzonym sposobem na kreowanie pozytywnych skojarzeń jest np. udział w targach branżowych lub aktywność w akcjach charytatywnych.

Podstawowymi nośnikami informacji o firmie są: nazwa, hasła reklamowe i logo. Wielu przedsiębiorców uzyskało rozgłos i pozycję w branży, dzięki niestandardowym kampaniom marketingowym oraz kreatywnym sloganom reklamowym. Promocja powinna obejmować również obecność w mediach i prestiżowych katalogach oraz aktywność na portalach branżowych. Sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem jest zakup gadżetów reklamowych, które można wykorzystać w codziennym kontakcie z klientem, podczas podniosłych wydarzeń z życia firmy oraz w trakcie targów branżowych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Reklamowe24.

Pomijanie znaczenia social media

Internet stanowi dla klientów główne źródło pozyskiwania informacji o firmie. Podstawowym kanałem komunikacji są strony www oraz media społecznościowe. Większość przedsiębiorstw posiada profile w social media, jednak ogranicza się do przekazania informacji, marginalizując kontakt z klientem (udzielanie informacji, oferty handlowe, odpowiedzi pod postami). Tymczasem, odpowiednie wykorzystanie mediów społecznościowych nie tylko poprawia wizerunek firmy, lecz pozwala kreować bezpłatne i skuteczne działania marketingowe. Media społecznościowe stwarzają duże możliwości komunikacji z klientem (transmisję live, komentarze, posty aktywizujące, konkursy, ankiety i inne). Dodatkowo social media oferują raporty dotyczące użytkowników, z uwzględnieniem szczegółowych danych, dzięki czemu firma może sprecyzować kierunek działań promocyjnych.

Dodaj komentarz

Current ye@r *