Reklamowe24

Co zrobić jeśli faktura VAT nie dojdzie?

Istnieje możliwość otrzymania duplikatu faktury VAT jeśli oryginał dokumentu nie dojdzie.